Cenosco en Royal HaskoningDHV voeren samen de verdere ontwikkeling van DuboCalc uit. Cenosco verzorgt alle ICT werkzaamheden. Royal HaskoningDHV zal Cenosco inhoudelijk ondersteunen met kennis en ervaring van de GWW sector en van duurzaamheid

Over Cenosco

Cenosco is een unieke Software Ontwikkelaar. Wij leveren slimme tools voor de technische industrie. Wij zijn geen marketeers, geen uitzendbureau voor ontwikkelaars maar een creatieve studio waar we product ontwerpen, bouwen en onderhouden. 
Wij werken met een multidisciplinair team van specialisten. Onze software is zorgvuldig opgebouwd uit een bibliotheek van functionele componenten en is voorzien van zeer rijke features. Wij werken niet vanaf scratch, maar wel op maat.

Over Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV is een onafhankelijk, internationaal adviserend ingenieurs- en projectmanagementbureau en bestaat al meer dan 130 jaar. Onze professionals zijn actief op het gebied van energie, gebouwen, industrie, infrastructuur, luchtvaart, maritiem, mijnbouw, landelijk en stedelijk gebied, en water. Gesteund door de kennis en ervaring van 7000 collega’s wereldwijd, combineren onze professionals wereldwijde expertise met lokale kennis en leveren zo multidisciplinaire adviesdiensten aan overheid en bedrijfsleven voor de totale leefomgeving in meer dan 130 landen. Wij zien een belangrijke rol voor onszelf en onze klanten in innovatie en duurzame ontwikkeling en willen zo bijdragen aan een duurzamere samenleving, nu en in de toekomst.

Vrijwaring Royal HaskoningDHV

Cenosco is hoofdaannemer in het beheer, onderhoud, vernieuwing en exploitatie van Dubocalc. Royal HaskoningDHV is voor deze opdracht onderaannemer en ondersteunt Cenosco met inhoudelijke advieswerkzaamheden gericht op het functionele ontwerp, de vernieuwing en doorontwikkeling van DuboCalc. Ook zal Royal HaskoningDHV nieuwe releases testen, inhoudelijke bijdragen leveren voor de nieuw te ontwikkelen DuboCalc portal en gebruikshandleidingen samenstellen.

Rijkswaterstaat, Prorail, provincies en gemeenten zetten DuboCalc in om in aanbestedingen de EMVI-scores van inschrijvers te bepalen. In sommige van deze projecten is Royal HaskoningDHV ook voornemens om aan de zijde van inschrijvers te participeren. Om iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen heeft Royal HaskoningDHV geen inzicht in of toegang tot de informatie die marktpartijen invoeren danwel uploaden in (de online versie van) DuboCalc. Royal HaskoningDHV heeft met Cenosco afgesproken dat zij deze informatie ook niet wenst te verkrijgen.

Voor haar werkzaamheden heeft Royal HaskoningDHV louter toegang tot de test- en acceptatieomgeving van DuboCalc. In deze omgeving bevinden zich geen gevoelige project specifieke gegevens van ‘derden’. Royal HaskoningDHV heeft geen systeembeheeractiviteiten in de test- en acceptatieomgeving noch de productieomgeving van DuboCalc. Wijzigingen in toegang tot de systeembeheeromgeving van de productieomgeving zullen vooraf door Cenosco worden voorgelegd aan Rijkswaterstaat. Daarnaast zal Rijkswaterstaat van Cenosco een geautomatiseerde notificatie ontvangen bij wijzigingen in de toegang tot de systeembeheeromgeving.

Omdat Royal HaskoningDHV niet over gevoelige gegevens beschikt en haar werkzaamheden zijn gebaseerd op openbare informatie, worden geen scheidingsmaatregelen genomen en is een belangenbeschermingsplan niet noodzakelijk.

Op grond van voorgaande kan de positie van Royal HaskoningDHV niet als (mogelijk) concurrentievervalsend worden beschouwd op basis van de genoemde werkzaamheden in kolom 2 en kolom 3 van de Nota Scheiding van Belang (RWS, d.d. 14 september 2007).