Overdacht DuboCalc beheer
Vanaf 1 december zal het beheer van DuboCalc door Cenosco (technisch beheer) en Royal HaskoningDHV (inhoudelijk beheer) overgenomen worden door een samenwerking van Netcompany en Witteveen+Bos. Cenosco en Royal HaskoningDHV hebben gekozen om in de nieuwe fase van DuboCalc niet mee te tenderen. Netcompany zal dan hierin ook het technisch beheer voor handen nemen, Witteveen+Bos het inhoudelijke beheer, waaronder de helpdesk, gebruikersbijeenkomsten en de DuboCalc website, zoals u dat gewend bent. Ook zullen deze twee partijen u voortaan op de hoogte houden via deze nieuwsbrief. Cenosco en Royal HaskoningDHV danken alle DuboCalc gebruikers en andere belanghebbenden voor de prettige samenwerking in de afgelopen 7 jaar en hebben alle vertrouwen in de opvolgers Netcompany en Witteveen+Bos.


Netcompany en Witteveen+Bos
Zoals hierboven al gemeld, zal Netcompany het technisch beheer en Witteveen+Bos het inhoudelijk beheer overnemen. Netcompany levert end-to-end diensten, advies, ontwikkeling en implementatie tot exploitatie van omvangrijke IT-oplossingen. Witteveen+Bos is als advies- en ingenieursbureau ervaren in de GWW-sector en het gebruik van DuboCalc in aanbestedings- en ontwerptrajecten.


In eerste instantie zal de overname voor de gebruikers geen verandering opleveren. Netcompany en Witteveen+Bos gaan hard aan de slag om bekend te worden met de bestaande systemen en processen, zodat gebruikersissues tijdig opgelost gaan worden en DuboCalc beschikbaar blijft tijdens deze overgang.


Na deze transitieperiode gaan Netcompany en Witteveen+Bos DuboCalc ook verder ontwikkelen. Op basis van de wensen van Rijkswaterstaat én de gebruikers zullen er nieuwe versies opgeleverd gaan worden. Wij hebben veel zin in deze nieuwe samenwerking en vertrouwen erop dat DuboCalc een belangrijke rol in de verduurzaming van de GWW-sector in Nederland zal blijven spelen én verder zal ontwikkelen.


Als nieuwe beheerpartijen danken we Cenosco en Royal HaskoningDHV voor de gedegen overdracht en kijken uit naar een constructieve samenwerking met gebruikers en andere belanghebbenden in DuboCalc.