DuboCalc versie 6.0.9 is succesvol uitgerold.

Momenteel is er een nieuwe versie van DuboCalc, v6.0.9 actief.

In deze release zijn met name wijzigingen aangebracht aan de rapportagefunctionaliteit. De bestaande opties Standaardrapport, Beknopt Overzicht en Uitgebreid overzicht zijn vervangen door een nieuw Standaardrapport waarin de nadruk ligt op overzichtelijke analyse van de gegevens.

Het bestaande Totaal Overzicht is uitgebreid met extra data, zoals CO2 per fase.

Daarnaast zijn er twee nieuwe rapporten toegevoegd: de NMD Bibliotheek export, die een lijst bevat van alle NMD producten die bruikbaar zijn binnen een project, en de RWS Monitoringsrapportage, een Excel format dat door RWS gehanteerd wordt bij MKI-monitoring.

Tot slot qua techniek maakt de rapportagefunctionaliteit nu op de achtergrond gebruik van een apart afgesplitste component, zodat er minder druk op DuboCalc zelf ligt en DuboCalc daardoor beter presteert. Ook is de manier waarop rapporten gegenereerd worden aangepast, zodat ze sneller worden afgeleverd. 

 

Functionele aanpassingen


Gewijzigd rapport: Standaard rapport (Word / PDF)

 • De inhoud van het standaardrapport is aangepast. Voor elke variant worden de MKI- en CO2-gegevens weergegeven in grafieken en tabellen. Dit rapport presenteert uw projectgegevens in een overzichtelijke vorm. Per variant wordt de volgende data getoond:
 • MKI & CO2 per fase (excl. cat 3 toeslag)
 • MKI & CO2 per element op elementniveau 1 (incl. cat 3 toeslag)
 • MKI & CO2 voor de top 15 milieuprofielen (incl. cat 3 toeslag)

Gewijzigd rapport: Totaal Overzicht (Excel)

 • Het totaaloverzicht is nu uitgebreid met een samenvattingstabel. Daarnaast zijn er kolommen toegevoegd die de MKI met en zonder 30% toeslag per fase weergeven. Ook zijn er kolommen toegevoegd die de CO2-waarden per fase tonen.

Nieuw rapport: NMD Bibliotheek export (Excel)

 •  We hebben gemerkt dat gebruikers de wens hebben om de NMD-producten te exporteren. Daarom hebben we een apart rapport ontwikkeld dat een overzicht biedt van alle NMD-producten die voor uw project gebruikt kunnen worden. Dit overzicht is gebaseerd op de NMD-publicatiedatum van het project, het toont alle producten die geldig zijn op die datum.

Nieuw rapport: RWS monitoringsrapportage (Excel)

 • Verder introduceren we een nieuw rapport, het RWS monitoringsrapport. Dit rapport is ontwikkeld door RWS en kan worden gebruikt voor MKI monitoring. Dit rapport is gebaseerd op 1 variant uit het project. Om de berekeningen goed te laten tonen in dit rapport dient de uitleg op tabblad 1 van de monitoringsrapportage te worden gevolgd. Dit betekent, onder andere, dat bij het genereren van de rapportage in DuboCalc een projectlevensduur van 1 jaar dient te worden aangehouden.

Performanceverbeteringen

 • De rapportagefunctionaliteit is afgesplitst van DuboCalc als een aparte component. Hierdoor zal er minder druk op DuboCalc liggen als er rapportages worden gegenereerd, waardoor de performance van DuboCalc verbetert.
 • Het genereren van rapporten gebeurt nu door middel van een wachtrij. In deze wachtrij worden meerdere rapporten tegelijk gegeneerd, maar per gebruiker slechts één tegelijk. Als een gebruiker meerdere rapporten wil genereren worden deze dus 1 voor 1 behandeld in plaats van tegelijkertijd.
 • In de rapportage component zelf is de manier van het genereren van rapporten aangepast zodat rapporten sneller kunnen worden gegenereerd.

Kleine wijzigingen

Verplaatsing module vrijkomende materialen

 • Het is zo dat voor producten die gemarkeerd zijn als vrijkomende materialen alleen de bijdragen in fase C en D meetellen voor de MKI. In vorige versies van DuboCalc werd die bijdrage gedeclareerd in module A4 en A5. Vanaf 6.0.9 gebeurt dat niet langer, en blijft de bijdrage in fase C en D.
  De totale MKI blijft door deze verandering ongewijzigd, het verandert enkel in welke module de waarden eindigen.

Bug bij inloggen opgelost

 • Na release van 6.0.8 hebben we melding gekregen dat een klein aantal gebruikers niet konden inloggen. Dit was een probleem in het inlogproces, dit kon gebeuren als een gebruiker een sessie niet juist had afgesloten. Voor 6.0.9 hebben we hebben deze bug opgelost.

Aankondigingen-popup

 • De blauwe popup met aankondigingen verscheen opnieuw bij elke verversing van de pagina. Vanaf deze versie is dat niet langer zo en blijft die gesloten zodra die is weggeklikt.