DuboCalc Help Veelgestelde vragen

Heeft u een algemene vraag hoe te werken met DuboCalc? Raadpleeg onze Startershandleiding!

 • Mijn licentie is verlopen. Hoe kan ik deze verlengen?

  Een verlopen licentie van een geinstalleerde DuboCalc versie kan worden verlengd. Hiervoor kunt u een verzoek indienen bij het Support team via support@cenosco.com.

  U ontvangt dan een Update pakket met instructie hoe de update kan worden geinstalleerd.

 • Wat gebeurt er met de huidige licentie nadat DuboCalc 5.0 is verschenen?

  Op 31 maart 2017 heeft de release van DuboCalc 5.0 plaatsgevonden. Vanaf 1 juli 2017 moeten gebruikers ook een licentie aanschaffen. Iedere gebruiker die nu bij ons bekend is, ontvangt in de week aansluitend op 31 maart 2017 een gebruikersnaam en wachtwoord om met DuboCalc 5.0 kennis te maken.

  VersieReleasedatumStartdatum aanschaf licentie
  DuboCalc 5.0 31 maart 2017 1 juli 2017
 • Ik heb een oudere versie van DuboCalc nodig voor het project waarbij ik betrokken ben. Kan ik deze versie nog ergens verkrijgen?

  Oudere DuboCalc versies zijn alleen nog beschikbaar voor deelnemenrs aan lopende projecten waarbij deze versie is voorgeschreven.

  Om een installatiepakket van een oudere versie te ontvangen kunt u contact opnemen via support@cenosco.nl. U dient bij dit verzoek aan te geven om welk project het gaat.

 • Bij het opstarten van Dubocalc krijg ik de volgende foutmelding te zien: Unable to load odbcji32.dll

  DuboCalc is een 32 bits applicatie. Een mogelijkheid bestaat dat er wellicht recentelijk iets is gewijzigd op uw system, misschien een upgrade van Microsoft Access naar 64 bits?

  Ga als volgt te werk om dit probleem te verhelpen:

  1. Windows 10: Ga naar Settings > System > Apps & Features, zoek naar access en selecteer op Change / Repair.
  2. Voor andere Windows systemen ga naar “Control Panel > Uninstall or change a program", zoek en selecteer vervolgens in de lijst "Microsoft Access database engine 2010" en selecteer Repair.
  3. Zie ook: https://www.arclab.com/en/kb/sql/odbc-driver-access-unable-to-load-odbcji32-dll.html
  4. Indien het probleem nog steeds voorkomt, neem contact op met support@cenosco.com
 • Hoe wordt een veilige webomgeving voor gebruikers van DuboCalc 5.0 geboden?

  De beheerder van DuboCalc  wil de gebruikers van de online applicatie van DuboCalc een aanvaardbaar veilige web omgeving bieden. Om een aanvaardbaar beveiligingsniveau te bieden is deze uitgewerkt volgens de Baseline Informatiebeveiliging Rijksoverheid.

 • Hoe berekenen ik de CO2-uitstoot van een project of object?

  U kunt de volgende stappen volgen om alleen milieueffecten op klimaatverandering op te vragen. Dit milieueffect is uitgedrukt in kg CO2-eq, waarbij andere broeikasgassen zoals CH4 en N2O middels rekenfactoren zijn omgerekend naar CO2

  1. Ga naar het scherm Zwaartepuntenanalyse
  2. Kies onder Analysetype ‘Objecten alle fases’ 
  3. Kies onder ‘Berekenen per’: Milieueffecten (i.p.v. Milieukengetallen). 
  4. Selecteer alleen Klimaatverandering. In de tabel rechtsonder ziet u nu een MKI score. Deze MKI betreft dus alle fasen (incl de categorieopslag) en alleen de impactcategorie klimaatverandering. 
  5. Deze MKI vermenigvuldigen met factor 20 om kg CO2-eq te krijgen.
 • Hoe bereken ik de MKI apart voor een fase?

  DuboCalc berekent de MKI van vier verschillende fasen: Bouw, Gebruik, Onderhoud of EindeLevensduur. De MKI waarden van de verschillende fasen zijn in de Zwaartepuntenanalyse op te vragen door optie ‘Objecten per fase’ te kiezen.

 • Hoe kan ik de gegevens van de bilbiotheek items aanpassen?

  Alleen zogenaamde transport-, energie- of levensduuritems kunnen aangepast worden. Andere aanpassingen kunnen alleen gemaakt worden door gegevens aan te leveren voor nieuwe items. 

  Nieuwe LCA-gegevens kunt u volgens vastgelegde procedures aanleveren aan de Nationale Milieudatabase. Meer informatie vindt u op https://milieudatabase.nl/index.php?q=aanmelden-aanleveren-data.  

  Transport-, energie- of levensduuritems zijn als volgt te herkennen:

  •    Energie item, dit item kan zowel in de Bouwfase als in de Gebruiksfase worden toegepast
  •   Transport item, hiervan kan de transportafstand gewijzigd worden
  •   Levensduur item, hiervan kan de levensduur gewijzigd worden
 • Ik heb een andere vraag

  Stuur ons uw vraag via support@cenosco.com 

 • Met welke milieu-effecten rekent DuboCalc?

  DuboCalc volgt hierin de SBK Bepalingsmethode. De SBK Bepalingsmethode bepaalt de berekenwijze van de MKI (milieukostenindicator), de eenheid van de milieu-impact. In deze bepalingsmethode is voorgeschreven uit welke milieueffectcategorieën met welke weegfactoren de MKI bestaat. De vigerende versie van de SBK Bepalingsmethode is te downloaden op https://www.milieudatabase.nl/index.php?q=bepalingsmethode