De inhoud van deze website is onderhevig aan auteursrechten met alle rechten voorbehouden.

Hoewel we onze website uiterst zorgvuldig handhaven, kan Cenosco B.V. en / of HaskoningDHV Nederland B.V. niet garanderen dat alle informatie juist, actueel en compleet is.

Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de verstrekte informatie. Cenosco B.V. en / of HaskoningDHV Nederland B.V. behouden zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de verstrekte informatie en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor (tekstuele) fouten.

Gebruik van de website en de verstrekte informatie zijn uitsluitend op het risico van de gebruiker. Cenosco B.V. en / of HaskoningDHV Nederland B.V. zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit het gebruik van (de informatie op) deze website door de gebruiker of derden.

Het voornoemde geldt ook voor websites of media waar door middel van hyperlinks of anderszins naar wordt verwezen.